• Energielabel woningen

  Een energielabel laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende
  maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A tot en met G, oftewel van weinig
  naar veel besparingsmogelijkheden. Zie ook onderstaand voorbeeld.

  Wil je graag naar een beter energielabel, neem dan gerust contact met ons op als we je hiermee kunnen helpen.

  Energielabel woningen verplicht

  Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht.
  Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het
  Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan de
  Europese klimaatdoelen voor 2020.

  Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief
  energielabel te registreren. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor
  monumenten, (studenten)kamers of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2. Een koper of huurder
  kan in de Registratiedatabase EP-online zien of voor het betreffende adres een energielabel geregistreerd is.

  Energielabels 10 jaar geldig

  Energielabels zijn 10 jaar geldig.
  Er is geen verplichting om bestaande energielabels om te zetten als de methode verandert.
  Dat hoeft pas als het label verlopen is (de verloopdatum staat vermeld op het label).

  Boete en handhaving

  Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment riskeert de woningeigenaar een
  boete van € 170 (natuurlijke personen) of € 340 (rechtspersonen). De Inspectie voor Leefomgeving en
  Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

  Aanvraag en advies

  Als een woningeigenaar zijn woning verkoopt of verhuurt, moet hij in het bezit zijn van een officieel
  geregistreerd energielabel. Dit energielabel kan worden aangevraagd of vernieuwd via de website
  Energielabel voor woningen, of door een Energie-Index op te laten stellen.
  Na registratie zijn de labels terug te vinden via:

  Afschrift energielabel downloaden

  Na registratie ontvangen woningeigenaren standaard een afschrift van het energielabel per mail.
  Woningeigenaren kunnen het afschrift ook downloaden op energielabelvoorwoningen.nl.
  Erkend deskundigen of EPA-adviseurs kunnen een afschrift van het energielabel downloaden vanuit de
  EP-online database. Het afschrift van het energielabel (pdf-document) is nooit als officiële documentatie
  te gebruiken bij verkoop. Het heeft geen juridische waarde.
  Het officiële label is alleen online te vinden in de EP-online database.

  Energiebesparingsadviezen

  Naast de energieprestatie-indicator (de labelletter) staan op het afschrift van het energielabel ook
  adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het desbetreffende woningtype.
  Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en rendementen per woningtype vermeld.
  Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning.

  Energie-index en energielabel voor woningen (EPA-W)

  De energie-index EPA-W geeft met een cijfer aan hoe energiezuinig een woning is, hoe lager de energie-index,
  hoe zuiniger de woning. Een geregistreerd energie-index certificaat is verplicht bij verhuur van woningen en
  telt mee bij de bepaling van huurpunten. De energie-index wordt bepaald op basis van 150 woningkenmerken
  en kan ook worden gebruikt bij de verkoop van woningen. Wanneer je als particulier je woning gaat verkopen
  heb je nu nog genoeg aan een doe-het-zelf energielabel die je online kunt registeren.
  Met ingang van volgend wordt het doe-het-zelf energielabel afgeschaft en heeft iedereen die zijn of haar woning
  verkoopt een energielabel nodig waarbij de woning energetisch uitgebreid is doorgelicht door een
  gecertificeerd adviseur.

  NTA8800

  Momenteel wordt er gewerkt aan de NTA8800. Er komt één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw,
  nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nu zijn er diverse methodieken om de energieprestatie van gebouwen te
  bepalen en is de werkwijze voor nieuwbouw (EPC, EPN) anders dan voor bestaande bouw (EI). Dit gaat veranderen!
  De NTA8800 is bedoeld voor zowel woningen als voor utiliteitsbouw en voor nieuwe- en bestaande gebouwen.
  Het voordeel van de nieuwe methode is dat de energieprestatie straks nog nauwkeuriger kan worden bepaald.
  Ook kan (en mag) alle beschikbare informatie straks worden gebruikt, ongeacht het gebouwtype. De labelklassen
  blijven bestaan en het rekenverbruik per vierkante meter gebruiksoppervlakte wordt straks de nieuwe indicator.
  De NTA8800 zou eerst per 1 januari 2020 worden ingevoerd, dit is uitgesteld en gaat nu per 1 juli 2020 in.

  Lees onderstaand artikel over wat een beter energielabel met de prijs van je woning doet.

  DNB: Kosten beter energielabel komen goed overeen met hogere huizenprijs

  Het prijsverschil tussen groene woningen (met energielabels A, B of C) en niet-duurzame woningen
  laat zich goed verklaren door de kosten die gemoeid zouden zijn met verduurzaming van een huis
  met een slechter label. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Nederlandsche Bank.

  Huizen met energie label A, B of C worden met een premie van bijna 4.000 euro tot 6.000 euro verkocht ten opzichte
  van woningen met een D-label. Woningen met een E-, F-, of G-label gaan volgens het DNB-onderzoek voor significant
  minder geld van de hand dan D-woningen.
  Dat loopt op tot een korting van gemiddeld 13.500 euro voor huizen met label G ten opzichte van een D-label.

  Label A hogere investeringen

  Over het algemeen komen de premies redelijk overeen met zowel de investeringskosten als de energiebesparing.
  Uitzondering zijn woningen met energielabel A. Daarvan zijn de investeringen voor verduurzaming bijna twee keer zo hoog
  als de besparingen. De premie in de vorm van een hogere verkoopwaarde ligt dichter bij de opbrengst van energiebesparingen.

  De verplichting van een energielabel bij verkoop van een huis, die sinds 2015 geldt,
  heeft een positief effect gehad op de premies. Nederland kent sinds 2008 energielabel, maar pas vanaf 2015
  zijn de premies van groene huizen significant gestegen.
  Pas vanaf dat jaar reflecteert die bovendien de investeringskosten, aldus DNB.

  Vergroenen aantrekkelijk

  Volgens de toezichthouder helpen de verplichte energielabels huizenkopers beter met het inprijzen
  van het verwachte energieverbruik. De toezichthouder stelt dat het daardoor aantrekkelijker wordt
  voor kopers om hun woning te verduurzamen.

  Heb je vragen over het verbeteren van je energielabel neem dan gerust contact met ons op.