•        Besparingen en subsidie

             In onderstaande tabel zie je hoeveel je gemiddeld kunt besparen
             met een goed geïsoleerde woning, zonnepanelen en alternatieve verwarmingsbronnen.

  Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) 

  Huiseigenaren kunnen vanaf 2 september 2019 weer subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen.
  Het subsidieplafond van € 84 miljoen geldt tot 1 januari 2021.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
  ⦁ Je neemt minimaal twee energiebesparende maatregelen
  ⦁ Eigenaar-bewoners kunnen de subsidie alleen achteraf aanvragen
  ⦁ Alleen de maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, komen in aanmerking
  ⦁ Er wordt per woning één keer subsidie verstrekt

  ISDE Investeringssubsidie Duurzame Energie

  De Investeringssubsidie Duurzame Energie, oftewel ISDE is een subsidie ter stimulering van investeringen in duurzame en energiezuinige apparaten. Deze subsidie wordt verstrekt door de Nederlandse overheid aan particulierenen bedrijven. Het doel van de subsidie is om meer duurzame warmte te gebruiken en minder gas.
  Hiermee kan de CO2 uitstoot vermindert worden en wordt energie bespaart.

  Subsidie voor duurzame warmte

  Je kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. Per 1 januari 2019 is er in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor zakelijke en particuliere gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op site van de rvo.
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
  Wil je subsidie aanvragen? Dan moet je eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat je de aanvraag doet.

  Energiesubsidiewijzer

  Met de Energiesubsidiewijzer vind je het complete en actuele overzicht van subsidies,
  leningen en andere regelingen. Vul je woonplaats in en bekijk:

  ⦁ een overzicht van welke subsidies er voor je zijn;
  ⦁ de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de subsidie te krijgen;
  ⦁ een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

  Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat jouw gemeente geen subsidies heeft.
  Het kan zijn dat jouw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld.
  Informeer bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

  Voor subsidies geldt:

  ⦁ Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
  ⦁ De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen.
     Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
  ⦁ Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt.

  Subsidies combineren

  Je kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. Je laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én jouw dak isoleren. Je kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteer je van het lage btw-tarief van 9 % op de isolatiewerkzaamheden.

  Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. Je moet soms op het aanvraagformulier invullen of je ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die je van het Rijk ontvangt.

  Aftrek van BTW zonnepanelen

  U kunt als particulier BTW terug ontvangen van uw investering in zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en installatiekosten.  U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de opgewekte stroom is een heel laag bedrag zodat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. Deze BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te betalen, mits u de juiste weg volgt.

  Let op:
  ⦁ Vraag de btw-aftrek binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar aan.
     Koop je in 2019 zonnepanelen? Vraag dan de btw vóór 1 juli 2020 terug.
  ⦁ Zorg dat factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan.
     Staat de factuur op jouw naam en de energierekening op naam van je partner, dan kan je de btw niet terugvragen.

  “Helpen Verduurzamen” kan dit voor je regelen.

  Neem gerust contact met ons op wat wij hierin voor u kunnen betekenen!